Webinar over voetballers met moeilijk gedrag

webinar over voetballers met moeilijk gedrag

Dit was een interactief webinar voor voetbaltrainers en coaches en het vond plaats tijdens de corona crisis en ook nog in de tijd dat we een avondklok hadden. Hier wil ik je vertellen hoe zoiets nou “achter de schermen” gaat. Je kunt even meekijken.

Spelers met moeilijk gedrag: achter de schermen

De ‘’zaal’’ ging om kwart voor acht open en de eerste deelnemer melde zich direct aan. Zoals verwacht waren alle voetbaltrainers en voetbalcoaches op tijd. Ze zijn immers gewend om altijd het goede voorbeeld te geven!

Na een heel korte introductie over het interactieve webinar zijn we direct begonnen. En dat kan ook omdat ze weten wie ik ben en wat ik gedaan heb.

Want ze zijn op mijn website geweest omdat ze zich alleen daar voor het webinar  kunnen inschrijven. Dus mezelf introduceren hoeft niet en dat scheelt weer tijd waarin ik meer kennis kan weggeven.

webinar over voetballers met moeilijk gedrag

Interactief voetbal webinar

Bij de start van het interactieve webinar heb ik het uitgangsprincipe verteld waar de technieken die ik in het webinar geef op gebaseerd zijn. Ik heb technieken aangeven hoe je om kunt gaan met o.a. spelers die:

  • vaak of voortdurend te laat komen
  • hun best niet doen
  • bewust de sfeer verpesten
  • niet luisteren
  • de taken en opdrachten niet nakomen
  • getalenteerd, maar niet intrinsiek gemotiveerd zijn
  • klagen
  • negatief ingesteld zijn

Welke soorten moeilijk gedrag?

Spelers die vaak op de bank zitten en weinig spelen zijn niet per definitie spelers met moeilijk gedrag. Maar als je niet op een goede manier met ze omgaat is de kans aanwezig dat ze dat wel worden. In het kader van beter voorkomen dan genezen heb ik aangegeven hoe ik met bankspelers ben omgegaan!

Ouders die hun kind coachen

Ook hebben we het gehad over hoe je met ouders kunt omgaan die hun kind tijdens de trainingen en wedstrijden coachen.

Daarnaast heb ik verteld hoe je met ouders kunt omgaan die hun kind de allerbeste vinden en dat op allerlei manieren uiten. Als je hier niet op reageert is er een behoorlijke kans dat de kinderen van deze ouders spelers met moeilijk gedrag worden.

Vragen en napraten

Na de presentatie van een uur werd er nog een vraag gesteld. En de trainers en coaches bleven nog online om met elkaar na te praten.

Avondklok

Toen ik terug naar huis reed om tien over half tien kneep ik hem wel even. Want omdat we de avondklok hebben moet je  het ingevulde formulier Werkgeversverklaring-avondklok en het formulier  eigen verklaring-avondklok bij je hebben. Ik had dat keurig ingevuld, maar in het kantoor laten liggen. Dus als ik aangehouden zou worden zou ik bekeurd kunnen worden. Ik was daarom blij dat ik thuis was zonder aangehouden te worden.

Scroll naar boven